Engedélyeztetési eljárások – szaktanácsadás

Tervezési fázisban szaktanácsadás

Egy élelmiszeripari tevékenység végzéséhez készülő létesítmény kialakítása során vannak olyan szakmai előírások, melyeket egy általános tervező nem minden esetben van tisztában, ezért a legcélszerűbb már a tervezés során bevonni Cégünket annak érdekében, hogy a megvalósításra kerülő épület az adott technológiának, élelmiszer-higiéniai előírásoknak megfeleljen. Ehhez segítséget nyújt az Élelmiszerüzemek létesítésének Higiéniai előírásai, Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutatók, uniós szabályozások, technológiai előírások. Kialakítás során megkeressük a technológia és a tulajdonos kívánalmai között a kompromisszumos megoldásokat, elkészítjük az építési engedélyhez szükséges technológiai leírást mely kiegészíti a tervezők által készített műszaki leírásokat.

Engedélyezési eljárások:

Építési és használatbavételi eljárás során azon szakhatóságok hozzájárulásainak beszerzése, amelyeket 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről és a hozzá kapcsolódó eljárási rendekről szóló jogszabályok élelmiszer és humán higiéniai szempontok ellenőrzéséhez előírnak. Két hatóság szerepel ebben a körben: Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (továbbiakban ÉBÁI) és a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (továbbiakban NSZSZ). Az engedélyezési eljárásokhoz szükséges technológiákat, útvonalterveket, egyéb a szakhatóság által kért anyagokat összeállítjuk, kitöltjük a kérelmeket, részt veszünk a hatósági szemlén.

A működéshez szükséges engedélyek

Egy élelmiszeripari egység (akár üzem, akár kereskedelemi vagy vendéglátó egység) több engedély birtokában végezheti tevékenységét.
Kereskedelem esetén szükséges az önkormányzat engedélye (bejelentés-köteles és/vagy működési engedély köteles tevékenységek). Ez lehet egy vagy két engedély tevékenységtől, forgalmazott termékköröktől függően. Itt is szükség van egyes esetekben szakhatósági hozzájárulásokra (NSZSZ, Tűzoltóság) Részletes szabályokat a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről tartalmazza.
Üzem esetén szintén tevékenységtől függően szükség lehet az önkormányzattól telephely engedélyre. Ennek feltételeit 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szabályozza.
Az önkormányzati engedélyek illetékkötelesek!

ÉBÁI engedélyek

Egyes esetekben a kereskedelemben előállító tevékenységeket is végeznek, ehhez egy regisztrációs szám igénylésére van szükség. A hús, hústermékek előcsomagolása, húskészítmények előállítása, sajt előre csomagolás illetve halászati termékek tartoznak ide. Jogszabálya: 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Üzemek esetében az élelmiszerlánc biztonsági hatóságtól szükséges beszerezni az üzemengedélyt. Attól függően, hogy bejelentés köteles vagy engedélyköteles üzemről van szó, eltérő az eljárás. Ennek szabályait és formáját a 20/2021. (V. 17.) AM rendelet tartalmazza.

Itt is szükséges technológiát és útvonaltervet, termékek leírását, gyártmánylapokat, címketerveket és egyéb a hatóság által kért dokumentumot elkészíteni. Segítünk szükség esetén az előírt feltételek megvalósításában.

Növény-egészségügyi engedély

Abban az esetben, amikor valamely vállalkozás növényi eredetű terméket is forgalmaz (zöldség-gyümölcs) esetleg csomagol, nagykereskedelmileg értékesít, akkor szükséges a növényvédelmi hatóság regisztrációhoz kötött hozzájárulása. Jogszabály: az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.)FVM–EüM–SZMM együttes rendelet. Ez csak kérelmet igényel (illetékmentes), egyéb dokumentáció nem szükséges, azonban csomagolás esetén a hatóság részéről helyszíni szemle várható.

NSZSZ szakhatósági hozzájárulás

Az NSZSZ élelmiszeripari területen nem engedélyező hatóság, csak szakhatóságként működik közre. 2 szakterülettel rendelkezik: dolgozói egészségvédelem (megfelelő öltözők, kézmosók, dolgozói egészségügy) és a kémiai biztonság. Utóbbi keretében meg kell tenni az NSZSZ felé a VAB bejelentést. Ez azt jelenti, hogy azoknak a cégeknek, akik veszélyes anyagokkal és készítményekkel foglalkoznak (tárolnak, értékesítenek, felhasználnak) egy regisztrációt kell eszközölni online felületen (illetékköteles) A hatóság ellenőrzési jogkörébe a humán higiéniai feltételek és a veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek tartoznak.

Tűzoltóság szakhatósági hozzájárulása

Az élelmiszeripari tevékenységek esetén csak szakhatóságként vesz részt, hozzájárulása szükséges az építési engedélyhez, használatbavételi engedélyhez, illetve az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó anyagok és keverékek forgalmazása során ill. PB gázpalack értékesítésekor. Ellenőrzi a tűzvédelmi kialakítások és szabályok betartását, dokumentációk meglétét.

Első magyarországi tárolási hely bejelentése

Az unióból vagy 3. országból történő behozatal esetén (függetlenül attól, hogy nagy vagy kiskereskedelmi rendszerben, de ez jellemzően nagyker tevékenység) szükséges a NÉBIH felé az első magyarországi tárolási hely bejelentése. A bejelentés során a hatóság regisztrációs számot ad a cégnek és a telephelyeknek ahol az árut elsődlegesen betárolják. Illetve a cégnek termék-súly korrelációban jelentési kötelezettsége keletkezik. TEÁOR alapján történik a termékek osztályozása. Jogszabály: 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről.

Gépjárművek engedélyezése

Azon gépjárműveknek, melyek élelmiszereket szállítanak meg kell felelniük a szállításra vonatkozó előírásoknak. Korábban kötelező volt a járművek engedélyeztetése, jelenleg azonban csak azokat a járműveket javasolt regisztrálni, melyek nem saját célra, hanem bérbe szállítanak. Azonban a saját célú szállításhoz is javasoljuk a járművek engedélyeztetését, mert ezzel lefedett (ellenőrizett) az egész láncolat élelmiszer-biztonsága.

HACCP Önellenőrzés Munkavédelem Tűzvédelem HACCP Élelmiszerbiztonság Élelmiszerhigiénia HACCP Szaktanácsadás Engedélyeztetési tanácsadás Oktatás Címketerv HACCP

HACCP Önellenőrzés Munkavédelem Tűzvédelem HACCP Élelmiszerbiztonság Élelmiszerhigiénia HACCP Szaktanácsadás engedélyeztetési tanácsadás Oktatás Címketerv HACCP