Fogyasztóvédelmi referensi feladatok

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának kötelezettsége erősíti mind a fogyasztói, mind a vállalkozási oldal körültekintő fogyasztói szemléletének fejlődését. A pozíció létrehozása ezen vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozását, a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését, könnyedebbé válását célozza.

A fogyasztóvédelmi referens alkalmazására, munkaterületére és képzésére vonatkozó előírásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2014. február 1-től hatályos rendelkezései írják elő.

A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

Lényeges előírás, hogy kizárólag megfelelő képesítés birtokában lehet valaki referens, ugyanakkor az előírt képzettség nélkül fogyasztóvédelmi referens legkésőbb 2014. július 31-éig foglalkoztatható.

Cégünk alkalmazottai elvégezték a Fogyasztóvédelmi Referens Képző és Közvetítő Központ Kft. által szervezett hatósági jellegű képzést és a szakmai vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tettek. Így alkalmassá váltak arra, hogy a referensi feladatokat hivatalosan ellássák.