Gyújtsa be a rakétákat az M&M Group Kft.-vel! Játékszabályzat

Játékszabályzat

 

A nyereményjátékban résztvevő személyek

 

A nyereményjátékban részt vehet minden magyar állampolgársággal és telefonszámmal rendelkező nagykorú természetes személy (a továbbiakban: játékos). A nyereményjátékban résztvevők a Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. A nyereményjátékban részt vesz mindenki, teljesíti a következőket:

  1. Kedveli (Like- olja) az M&M Group Kft. oldalát
  2. Megosztja ezt a videó bejegyzést
  3. Kommentel a nyereményjáték posztja alá. (pl. Nagyon tetszett, megosztottam. Alig várom, hogy egy űrhajóssal vacsorázzak 🙂

 

Sorsolás

A sorsolás 2018-as év minden folyóhónap első folyóhetének szerdai napján 10 órakor történik egy véletlenszám generátor segítségével. A sorsolás 2018-as év júliusától indul addig, amíg a Szervező úgy nem dönt, hogy abbahagyja a sorsolást és ezt az oldalán is közzé teszi. Az első sorsolás július 04-én, szerdán várható.

Az M&M Group Kft.. 2 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

 

A nyertesek kiválasztása

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, azok valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra újrasorsolás során, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére. Szervező vállalja, hogy Facebook (messenger) üzenet próbálkozás esetén az értesítő kiküldésétől számítva 48 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított Facebook fiók hozzáférés miatt.

 

A nyeremény átvételének feltételei

 

A nyertest Facebookon értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról egyeztetünk velük. Az M&M Group Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Az M&M Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyertesnek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy az M&M Group Kft. oldalon nyilvánosan ismerteti a győztes nevét, és közzéteszi a nyeremény, azaz a vacsorán készült fényképet.

 

A szervező jogai

 

Az M&M Group Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

Az M&M Group Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit, és a nyeremény tárgyát a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az M&M Group Kft. tartozó Facebook oldal számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az M&M Group Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

Adatkezelés

 

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, lakhely, születési év, telefonszám) az M&M Group Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat az M&M Group Kft. minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg az M&M Group Kft. számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

Egyéb

 

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);