Bemutatkozás

Cégünk tevékenysége az Ön tulajdonában, illetve a vezetése alatt álló üzletnek, üzleteknek segítségére és hasznára lehet abban, hogy a törvényileg előírt HACCP-rendszerüket hatékonyan, eredményesen és az érvényben lévő követelményeknek megfelelően működtessék. Vállalkozásunk rendkívül sokrétű szolgáltatást nyújt az élelmiszer és a munkavédelmi biztonság területén. Kitűnő a kapcsolatunk a felügyeleti szervekkel, ismerjük és tudjuk elvárásaikat. Kiemelt partnerünk a CBA. Mindig arra törekszünk, hogy az általános törvényi megfogalmazásokat az Ön üzletére specializáljuk úgy, hogy alig néhány perc odafigyelés garantálja, hogy vendégei mindig elégedetten, jó minőségű termékkel távozzanak a boltból.

Cégünk szoros kapcsolatot ápol az élelemiszer gyártók és kereskedők szakmai szervezeteivel. Ennek eredménye a MNKSZ által fémjelzett kiadvány és honlap is mely segítséget nyújt NAPI FOGYASZTÁSI CIKKET ÉRTÉKESÍTŐ KISKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ ÉS MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE ÉS ÉRTELMEZÉSében. Honlapot www.kiskerjogtar.hu oldalon érhetik el.

Az M&M Group Kft. tevékenységei:

 • CBAHACCP Élelmiszer Biztonsági Kézikönyv elkészítése, felülvizsgálata, auditáció, évlezárás. Igény szerint elkészítjük szállítójárművének HACCP-jét is.
 • HACCP Élelmiszer Biztonsági Kézikönyv elkészítése, a rendszer gyakorlati bevezetése, havi és negyedéves felülvizsgálata, auditáció, évlezárás. Igény szerint elkészítjük szállítójárművének dokumentációját is.
 • HACCP, élelmiszer-biztonsági oktatás, tanfolyam megtartása, melyet a 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelete alapján szervezzünk meg. Cégünk felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: 00469-2008
 • Munkahelyi Kockázatértékelés – minden munkahelyen a tevékenység megkezdése előtt kötelező felmérni és értékelni a munkahelyi veszélyeket. Az értékelést 3 évente meg kell ismételni.
 • Kémiai Kockázatanalízis – értékelni szükséges a tevékenység kémiai eredetű kockázatait.
 • Tűzvédelmi,munkavédelmi szabályzatok szakszerű elkészítése
 • Munka- baleset és tűzvédelmi oktatások megtartása
 • Élelmiszer előállítók részére gyártmánylapok készítése
 • Munkatársaink 2014. júniusában megszerezték a NFH fogyasztóvédelmi referensi képesítését, így a fogyasztóvédelmi törvény által előírt vállalkozásoknál a fogyasztókat érintő feladatok ellátásában is közre tudunk működni.
 • Önellenőrzési tervek készítése a 28/2017. (V. 30.) FM rendelet alapján
 • Önellenőrzési feladatok koordinálása, végrehajtásának elősegítése (mintavételek, laboratóriumi vizsgálatok szervezése)
 • Digitális dokumentációvezetés – informatikai partnerünkkel, a Redink Kft-vel közösen