2018. JANUÁR 1-TŐL KÖTELEZŐ!

CÉGÜNK VÁLLALJA MINDEN ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGÉRE ÖNELLENŐRZÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁT, VÉGREHAJTÁSÁT ÉS ELLENŐRZÉSÉT!

Keressen szakértőinket bizalommal:

  • tel: 30/9540-921
  • e-mail: info@haccp-abc.hu
  • page: https://www.facebook.com/MnMGroupKft/
  • referenciák

Az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017 (V.30.) FM rendelet minden élelmiszer-vállalkozás részére KÖTELEZŐEN előírja az önellenőrzést. A rendelet 2018. január 1-től hatályos.
Jelen jogszabály nem új előírás, korábbi európai uniós és magyar jogszabály is rendelkezik ebben a témakörben:

  • EU: 2073/2005/EK rendelet 4 cikke szerinti az élelmiszer-ipari vállalkozó felelőssége és kötelezettsége biztosítani a tevékenysége során e rendeletben meghatározott mikrobiológiai kritériumokat.
  • Hazai: 2008. XLVI. törvény – élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről – 22. § (1) b bekezdése szerint az élelmiszer-vállalkozás működése során olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége;

Az élelmiszer-vállalkozónak folyamatosan végrehajtott (!) önellenőrzési tervvel kell rendelkezni a jogszabály által meghatározott tartalommal (módszer, igazolás, megőrzési idő, követelmények, időpont, gyakoriság, felelős, intézkedés stb.)
A terv kidolgozásánál figyelembe kell venni a vállalkozás méretét és a tevékenység jellegét. Az önellenőrzési tervbe a meglévő és működtetett dokumentációk (pl. HACCP, ISO, egyéb belső dok.) beintegrálhatók, amennyiben azok megfelelnek a követelményeknek. Nem szükséges külön új dokumentációt készíteni.
A tervet és annak végrehajtását elektronikusan vagy papír alapon igazolni kell és a dokumentációkat 1 évig meg kell őrizni

Együttműködési megállapodás a NÉBIH-vel:

  • Mindkét fél kezdeményezheti
  • Önkéntes alapú
  • Lehet telephelyenként és cégre is kötni.

A megállapodás alapján az élelmiszer-vállalkozó vállalja, hogy a tervet végrehajtja és annak eredményeiről a hatóságot (megállapodásban meghatározottak szerint) értesíti.
NÉBIH pedig vállalja, hogy a kockázati besorolásnál figyelembe veszi a vállalkozó által küldött adatokat. Ezáltal módosítja a vállalkozás kockázati besorolását és így az éves ellenőrzési tervben „kisebb” súllyal szerepel az adott cég. (ergó: kevesebb tervezett ellenőrzés várható)

 

HACCP Önellenőrzés Munkavédelem Tűzvédelem HACCP Élelmiszerbiztonság Élelmiszerhigiénia HACCP Szaktanácsadás Engedélyeztetési tanácsadás Oktatás Címketerv HACCP

HACCP Önellenőrzés Munkavédelem Tűzvédelem HACCP Élelmiszerbiztonság Élelmiszerhigiénia HACCP Szaktanácsadás engedélyeztetési tanácsadás Oktatás Címketerv HACCP